Binance P2P: Trò chuyện với Thương nhân – Webinar

Kỷ niệm 2 năm thành lập Binance P2P – Cùng tham gia với đội ngũ Binance P2P và Thương nhân địa phương để tìm hiểu về Binance P2P và các kinh nghiệm được chia sẻ bởi các Thương nhân. Cùng tham gia đặt & trả lời câu hỏi để nhận quà tặng từ Binance P2P

Celebrate with Binance P2P! Join the livestream with Binance P2P team and local merchants to learn about P2P trading and experiences shared by merchants. Join and win multiple rewards.

Theo dõi tại:

Twitter: https://twitter.com/binance_vietnam​​
Instagram: https://www.instagram.com/binance_vietnamese/
Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/
Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

#BinanceP2P #Binance #P2P

You May Also Like